När hamnen är obemannad kan du betala din hamnavgift via Swish och du får då kod till toalett och annan information via SMS.

Information om betalning finns på hamnkontorets dörr.