Gästhamnen ligger längst in i Skärhamns hamn.

Vid pontonbryggor förtöjer man med stäv eller akter mot brygga med fast förtöjningslina. Vid kajkanter, förtöjer man med långsida mot kaj.
När hamnen är obemannad under för- och eftersäsong betalar du med Swish, se information på hamnkontorets dörr. Se priser